Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Sa pa regade Gouvènman, Sa ki mouri zafè a yo, Sa ki vivan bliye yo

Posted by Anmwe Sekou
Anmwe Sekou
Anmwe Sekou has not set their biography yet
User is currently offline
on Thursday, 12 January 2012 in Opinion

 

 

Depi dè tan nou toujou ap rele pou tèt ansanm, yon sèl dwèt pa manje ka la lou, men pou yon rezon se pa sa ki janm fèt. Nou toujou pre pou nou kritike men lè nou rive  nan pozisyon nou t'ap kritike an nou fè pi mal. Imajine Michel Marthelly pa te prezidan jodi a, se ki jan de mizik li t'ap mete deyò pou anivèsè tranbleman tè ki te pase an Ayiti an. An nou di li t'ap mete yon mizik ki fè nou sonje sa ki te pase an, an menm tan li t'ap mete kèk pawòl pou li te fè gouvènman sonje ke gen yon pèp k'ap viv anba yon tapi, Ki fè anpil chalè la jounen, e anpil fredi le swa.

Kèlke swa moun nan ki te prezidan Ayiti, premye sa ki ta dwe nan tèt li, ki jan pou li retire moun sa yo anba tant lan. Ebyen mesye dam pou anpil moun se nan bouch yo Ayisyen, lè yo nan yon pozisyon, yo bliye tout bagay ki bon pou fèt, e konnya y'ap travay pou sa ki bon pou yo. Depi yon moun monte pouvwa pou yon rezon yo pa menm moun nan ankò. Chak moun ka di ki jan yo t'ap jere Ayiti men si nou te sou pouvwa eske nou t'ap fè sa ki bon pou pèp lan vre.

Lè nou fanatik se bèl bagay, men li nesesè ke nou konprann sa k'ap fèt. E nou menm Ayisyen nou gen sa pou defo, menm si pitit fi nou ta di nou yon tonton, yon pastè, yon pè, etc... ta vyole'l pou yon rezon nou pa kwè pitit fi nou an, nou di l'ap bay manti, si tèlman nou fanatik. Li lè li tan pou nou kanpe pou sa ki bon pou nou. 

Pèp lan gen 2 Ane depi yo ap dòmi anba yon tapi. Pou yon rezon gouvènman fèmen zye sou yo. Menm kote yo fè manje a, se la yo benyen, la yo lave veso, e y'ap watè nan sachè pou yo jete tou prè yo. Nou ka di moun sa yo k'ap viv anba tapi an pa te gen kay, men avan se pa te la yo te konn dòmi. Y'ap vyole fi yo le swa, vòlè ap atake  ti machann yo epi yo kouri antre anba yon tapi. Bay kanp sa menase tout sekirite yon pèp. Pèp lan vote pou chanjman, eske gen chanjman vre, paske kondisyon yo pa chanje, nou ka konprann bagay yo pa fasil men gen yon neglijans la. Si machin, motosiklèt  ka bay, li te ka posib pou retire kèk fanmiy anba tapi cho sa a. 

Alò mesye dam, moun ki anba tant lan se yon strateji li ye pou gouvènman, tout tan yo la, y'ap jwenn plis lajan nan men kominote entènasyonal lan. Ou gen yon bidonvil ki fòme devan yon palè nasyonal, palè jistis, etc... tout gro tèt yo pase la chak jou, vit machin yo monte, machin yo klimatize y'ap friz, yo pa tande yo pa wè. Alò si moun ki anba zye yo an, yo pa fè anyen pou yo, yo fè lòt bagay avèk lajan pou fè tèt yo bèl eske ou panse yo pral fè yon bagay pou peyi sa a. Moun yo anba tapi men gouvènman ap bay lajan pou kanaval, lajan sa te ka retire de twa fanmiy anba tapi an. Gouvènman pa gade sou sa ki nesesè pou pèp lan,  men y'ap gade sou sa k'ap bon pou yo. Chak Majistra nan yon ti vil pral resevwa lajan pou fè kanaval, tandike gen yon pèp ki nan mizè.  Ti moun ki pèdi manman ak papa, moun ki pèdi men, pye, zye, sa ki gen tèt ki te frape, moun ki kokobe akoz de tranbleman de tè yo bezwen asistans gouvènman. Men yo bliye yo.

Moun ki nan gouvènman ap jere pouvwa yo, bay machin, bay motosiklèt, bay lajan nan anvlòp, bèl jès, pa janm gen yon gouvènman ki bay pèp lan bagay depi sou Duvalier, kèk grenn moun sou se yon zo kanmenm si ou pa te jwenn se paske ou pa te gen chans, ou byen ou pa te la. Bèl strateji. Men e lòt yo ki bezwen yon kote pou yo dòmi, ki pa ka manje paske yo endikape, ki nan soufrans paske yo te frape nan tranbleman de tè an, sa w'ap ba yo. 

Lajan ap antre al jwenn gouvènman chak jou, men sa  ki ta dwe fèt pa arive fèt. Pandan ke nou pa bay Preval kredi nan anyen, nou rele tafyatè gen anpil bagay ke Michel Martelly ap inogire anba se li menm ki te kòmanse yo, anpil rout fèt. 

Alò mesye dam sispann fanatize, an nou travay ansanm, ou fè byen n'ap bat bravo pou ou, ou fè mal n'ap rele chalbawou dèyè'w.  Nou pran tròp kou nan men fo gouvèman. Bagay fanmiy, moun pa, ki nan gouvènman k'ap dirije an, fò sa fini, bay moun ki kalifye yo yon chans tou, pou yo ede peyi an avanse

Rate this blog entry
0 votes
Anmwe Sekou has not set their biography yet

Comments