Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Zenglen ap chèche yon Chantè, desizyon sa a ka tou antere'l tou vivan

Posted by Mezanmi
Mezanmi
Mezanmi has not set their biography yet
User is currently offline
on Thursday, 19 January 2012 in Music

Bri k'ap kouri nan lari a ke Zenglen bezwen yon lòt chantè pou mete avèk Kenny Desmangle. Non chantè ke yo te konsidere pou mete devan djaz lan se Berto ansyen chantèTempo, Armstrong Jeune ansyen chantè DOLA, Reginald Cange chantè djaz Fasil, Epi Hollywood chantè Beljazz. Ekip Zenglen an travay byen di pou yo wè si yo te ka genyen Reginal Cange men pou yon rezon sa pa rive fèt, demand li tròp pou zenglen jere. D'aprè sa yo di men li poko ofisyèl yo rete sou Hollywood. Men eske se yon bon desizyon si yo ta va arive Kenbe jèn chantè sa a?

Nan tout non chantè ki la se Reginald Cange ki fè plis sans, e malgre sa a li pa t'ap fè zenglen trò byen. Apre depa Richie a, Brutus te dwe chita ak  de twa jèn pou konnen ki sa ki nan lari a, ki prodwi k'ap vann. Li gen yon seri de Ansyen moun ki nan biznis konpa kèk tan ki pa reyalize ke Endistri Konpa Chanje. Brutus ta dwe rajeni djaz lan, ki vle di al dèyè lòt mizisyen ke moun pa konn wè ni tande nan endistri epi vini ak yon lòp prodwi diferan.

Zenglen te deja yon djaz ki pa te ka fè moun soti, e apre yo pèdi El Pozo ke yo te di yo t'ap genyen, sa deja di'w ke mesye yo pa konnen ki sa k'ap vini pou yo. Lòt gro erè ki vin genyen la, ou vin santi Zenglen kont Richie, ki pa parèt bèl. Kote tout moun te panse se yon bagay amikal, bagay la chanje, depi lè Brutus pa te vle pou Richie al jwe bal "Paris" an. Ou vin santi gen yon moun k'ap fè tèt Brutus.

Kòm yo di nou gen plis chans pou nou wè Hollywood devan Zenglen kòm chantè. Men pou yon rezon Hollywood ba ou feeling yon koulèv andòmi, li p'ap ka mennen djaz la  ankenn kote. Karyè li mal kòmanse nan HMI lan. Fò nou di zenglen bòn chans, modèl la devan je yo, gen Tropicana avèk septentrional malgre y'ap jwe ansyen mizik, se jèn moun ki nan yo. Alò Brutus, pa efase sa ki nan papye'w lan pou al pran poul mouri nan men moun.

 

 

 

 

Rate this blog entry
0 votes
Mezanmi has not set their biography yet

Comments