Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Disip de Gazzman Couleur p'ap menm gen tan fete premye anivèsè yo.

Posted by Mezanmi
Mezanmi
Mezanmi has not set their biography yet
User is currently offline
on Friday, 20 January 2012 in Music

 

 

Nan mizik endistri Ayisyen an depi yon djaz dire mwens ke 2 ane oubyen yon sèl albòm ebyen se yon djaz ki t'ap eseye, yon djaz ki pa reyisi. E pafwa ou ka gen  2, 3 albòm soti ou toujou tonbe nan kòd. Pandan ke n'ap di ke Disip tonbe nan kòd, men se djaz ki fè anpil lajan nan ti bout tan ekzistans li yan, pa gen moun ki ka demanti sa a.

An nou gade kèk djaz nan HMI la ki pa te reyesi, epi djaz ki toujou la, si yo kraze jodi an w'ap di yo pa reyisi. Djaz n'ap di se Hangout, 509, Papillon, Tempo, Dola, Volume, Tag Mizik, etc... Djaz ki toujou an egzistans si yo kraze jodi an, w'ap di yo pa reyisi, Gabel, Harmonik, Suave Mizik, 5 Etwal, BelJazz, bon pou Bèldjazz lan se yon djaz kin nan koma, kè li ap bat a 5% se fanmiy ak zanmi ki poko vle retire'l nan "Life Support".

Se ki sa ki fè Disip tonbe nan eta sa a la? Gen yon pakèt rezon ki fè sa. Yon djaz ki gen yonn nan pi gro atis nan moman la dan pa reyisi, sa di anpil. Sa se yon ekzanp pou anpil atis, pa fè anyen nan tèt cho. Disip se yon djaz yo fòme nan mwens de 6 mwa, albòm soti nan menm tan sa tou. Depi sou premye single djaz lan anpil moun te  deja ap plenn, lè albòm vin soti se men nan tèt, paske pa te gen anyen ladan ki atiran. Ni fanatik ni sa ki pa fanatik te deja wè Gazzman t'ap bezwen yon lòt albòm. Konnye la nan Miami lè yo anonse Disip gen pou jwe pa gen anyen ki eksitan la dan. Nan yon endistri k'ap chanje la, nenpòt moun k'ap prodwi yon albòm pou yon djaz dwe pran anpil prekosyon, si non l'ap yon albòm pou yon semèn sèlman. Alò gen anpil moun ki pral oblije chanje non yo trè byento la sou Facebook, depi se sa ki gen Disip nan yo tout pral chanje.

Disip kraze se yon gro echèk li ye pou Gazzman. Ou di ou ka fè; ou fè epi mwens ke yon ane ou deja ap prepare'w pou ale nan yon lòt djaz. Se yonn nan pi gro problèm lè yon moun pa panse pou tèt li. Ou toujou santi Gazzman gen yon pakèt moun bò kote'l k'ap di li fè, fè, fè, e li menm san chita panse li aji. E majorite moun sa yo se sansi, tik, parazit yo ye, yo toujou bezwen yon kote pou yo ap souse san. E depi Gazzman yon kote, yo menm yo paka jwenn pa yo ladan tou y'ap ba li ide pou li kite.

Wi nou ka di Gazzman se yonn nan pi gro atis ki geyen nan mizik Ayisyen jodi a, men li bezwen yon moun ki pou travay avèk li, si non li ap echwe. Li pa konnen mizik ase pou li di li prale solo. Se ba'l yo konn ba li pou li chante, l'ap toujou bezwen yon moun ki pou ba li. E pa gen anyen ki move avèk sa a, se yon chantè li ye, e anpil chantè se ba yo ba yo. Eske nou konnen se sèl 2 manb orijinal fondatè Disip sèlman ki nan djaz lan, se Gazzman ak batè a ki la, nan mwens ke yon ane. Daprè sa yonn nan manadjè Disip di 8 Avril se dènye fwa Disip ap pèfòme.

Rate this blog entry
0 votes
Mezanmi has not set their biography yet

Comments