Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Tèt Gazzman cho, li pa konn ki rout pou li fè

Posted by Pharaoh
Pharaoh
Pharaoh has not set their biography yet
User is currently offline
on Saturday, 21 January 2012 in Music

 

 

Bagay yo si tèlman cho nan men Gazzman li pa konnen sa pou li fè. Si pou li al jwenn Richie oubyen si pou li rete nan Disip. Apre yon reyinyon ki fè yèswa Gazzman di, djaz li menm ak Richie an li mete li sou poz. Alò tande byen wi, li pa di li p'ap fè djaz ak Richie non li jis mete li sou poz pou li ka panse. Gen bri menm k'ap kouri ki di l'ap rete nan Disip.

Problèm ki egziste tou le 2 kan yo ap ba li pawòl. Manadjè Disip lan ap ba li paròl tankou yon fanm l'ap file paske yo pa mete li nan projè Gazzman ak Richie an. E si li al jwenn Richie sa vle di Disip echwe, sa ap vle di li pa ka fè li solo. Anpil lajan deja bay pou djaz Richie an. Si tèlman gen lajan ki bay, Richie deja chanje machin. Anpil envestisè. Epi fò nou konnen tou avan Disip te fòme anpil moun te mete lajan pou li fèt, alò envestisè sa yo fò yo touche. Alò fò atis lan pran tan pou li ka konnen ki desizyon k'ap bon pou li. Rete tann se desizyon apre desizyon

Rate this blog entry
0 votes
Pharaoh has not set their biography yet

Comments