Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Nouvo Lead guitar Zenglen an apèn gen 20 ane sou tèt li

Posted by Anmwe Sekou
Anmwe Sekou
Anmwe Sekou has not set their biography yet
User is currently offline
on Thursday, 02 February 2012 in Music

 

 

Zenglen jwenn yonn nan pi jèn gitaris nan HMI la. Sa ki fè li diferan deplizyè lòt atis,  se pasyon li genyen pou Mizik Ayisyen. Li te ka fasil pou li pa't janm tande konpa, Men akoz de lanmou manman  li genyen pou Konpa, ki te yon fanatik D-Zine, Nu-Look, sa fè li vin renmen Konpa tou.

Anpil moun ka konnen li pa Ti Siwo, men bon non li se Kervin Pierre. Se ki yès Kervin ye? Ebyen Kervin aka Ti Siwo fèt nan Jackson Memorial Hospital nan Miami, FL.  10 Janvier ki sot pase la fè li 20 tan. An 2005 paran li te deloje al viv nan Atlanta, GA, se la li fè middle school, ak High school li, li se yon etidyan CLAYTON STATE UNIVERSITY nan Atlanta, GA. Li aprann jwe gita nan High School, se la li vin kòmanse tonbe damou avèk rit Konpa. Li se twazyèm e dènye pitit manman'l. O kòmansman li pa te ka menm pale kreyòl, pou lanmou li gen pou kilti manman'l ak papa'l li aprann pale'l e ekri'l. 

Li te konn jwe gita pou legliz li pafwa, jiskaske li  te vin  nan yon djaz nan Atlanta ki gen pou non Rebel. Manman li se pi gro fanatik li, li toujou la pou sipòte'l.  Yonn nan atis prefere li nan HMI la se El Pozo. Li toujou konn ap pratike not Pozo yo, alò si nou wè yon ti similarite se akoz de sa a. 

Kervin aka Ti Siwo, pa vrèman nouvo sou sèn konpa. Li deja fè gig ak Beljaz, Harmonik, e li menm pafwa monte al jwe ak Nu-Look. Li gen pou li al fè gig ak T-Vice 10 Fevrier, e ak Harmonik 11 Fevrier. 

Se yon zanmi li ki di li pou li vin repete ak zenglen yèswa. Ebyen apre 2 zèd tan sèlman manajman zenglen tonbe  damou ak jan li jwe. Se menm lè sa yo di'l li nan Zenglen. 

 

 

Rate this blog entry
0 votes
Anmwe Sekou has not set their biography yet

Comments