Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Eske Ayiti bezwen yon lame?

Posted by Pharaoh
Pharaoh
Pharaoh has not set their biography yet
User is currently offline
on Tuesday, 29 November 2011 in Avètisman (Awareness)

Chat ki boule nan dlo cho pè dlo frèt. Apre tout sa Ayisyen te sibi anba men lame, kreye yon lame an Ayiti se reviv tout sa ki te pase. Ayiti nan yon pozisyon kote lame pa yon priyorite. Tout Ayisyen dakò nou pa vle Minista, gen lòt mwayen pou nou ranplase yo, men yon lame pa repons lan. Kote nou jwenn moun k'ap kontinye viv anba tant sou Chann Mas, ti moun pa ka  ale lekòl, peyizan pa ka plante, la jenès pa jwenn travay, fatra se pòtrè nan figi moun, dlo santi se pafen nan tounen moun, yon lame ta dwe dènye panse ki ta vin nan tèt yon Ayisyen nan moman sa. 

 

Pou moun ki te timoun, pou sa tou ki pa te vrèman konnen sa ki te pase me yon ti eklèsisman. Apre Duvalier te pran ekzil an 1986, lame te gen pouvwa nan men yo, se moun yo te vle sou pouvwa ki te nan pouvwa. Koudeta apre koudeta, etidyan mouri anba men yo, jèn gason ap pran baton, yo tire sou foul moun, jèn gason se al dòmi nan raje, yo t'ap fè manman kouche ak pitit gason yo, epi papa kouche ak pitit fi yo etc... Pou ale pi lwen profesyonèl ap disparèt, tankou profesè, jounalist, etc... yo pranyo devan pitit yo, madanm yo, epi ou jis pa janm konnen sa ki rive moun sa yo jis k'a prezan, anplis se tiye moun al lage Titanyen. Apre Aristid fin ale an 1992, mesye sa yo fè la pli e le botan. Pèp lan pa ka pale, te vin gen "Atache" ki t'ap vire labyèl moun, gen yon seri de chante ou pa ka chante. Ekzanp "Me'l anlè l'ap vini" sa se yonn nan fraz ki te ka koz lanmò ou.

Alò mesye dam pou yon Ayiti modèn, pou Ayiti avanse yon gouvènman pa wè lòt bagay pou prezante ba yon pèp se yon lame, se ak ki moun Ayiti pral goumen, pou jistifye ka li prezidan di se pou pwoteje Ayiti kont teyoris. Sa pèp lan  te sibi an ba men lame pa te ase, yo gen kote pou yo pran toujou. Se ki jan ou pral finansye lame sa a, deja gen polis yo ki pa menm ka touche byen, sa a lakoz koripsyon. Peyi ki ta pou bay sipò yo opoze lide lame sa a. Deja gen kò polis ki deja fòme, tankou SIMO, SWAT, etc... finansye mesye sa yo, ba yo plis fòmasyon pou yo pote ranfòsman pou la polis, pou yo menm ta rive ranplase Minista. Si nou vle ale nan fiti lame sa a, kote gouvènman sa ki la ka finansye lame a, apre gouvènman sa pa nan pouvwa ankò, lòt gouvènman ki pral vini an si li  pa vle lame, mesye sa yo k'ap pral gen zam nan men yo, kouman yo pral jere Ayiti. E tout moun deja konnen gouvènman ki vini an pa janm  kontinye ajennda ansyen gouvènman, se kon sa Ayiti ye. Menm yon pon yon gouvènman te kòmanse lòt la pa fini li.

Repons peyizan pa lame, se ba yo angrè, kreye rout, mete elektrisite. Peyizan bouke boule tounen yo ak lanp tèt gridap. Peyizan konn sa trè byen lè ou gen yon ti bèf ou pa mete  kòd nan kou'l bònè, li gen pou li kraze epi manje tout sa ou te plante. Si gen yon lame ki pou kreye, dosye sa a dwe al devan lachanm, pou senatè ak depite yo vote sou li. Sa pa desizyon yon sèl moun. Tròp bagay deja ap fèt san ke yo pa pase devan lachanm. Li lè li tan pou gouvènman Ayisyen konnen li pa sou tèt la lwa men li anba la lwa

 Si ou pa gen yon Akawont ANREJISTRE pou fè kòmantè e pou ou ka ekri opinyon pa ou tou.

 

 

 

Rate this blog entry
Pharaoh has not set their biography yet

Comments