Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Fason pou ou lyen (link) kont ANMWE! ou ak Facebook ou Etap pa Etap

Posted by Anmwe Sekou
Anmwe Sekou
Anmwe Sekou has not set their biography yet
User is currently offline
on Wednesday, 14 December 2011 in Guide

Si ou deja yon manb sou ANMWE! ou ka lyen Facebook ak akawont ou.
ATANSYON: Si ou lyen ANMWE! ak Facebook ansanm password ou ap chanje, w'ap bezwen chwazi yon lòt password, e chak fwa ou vin sou ANMWE w'ap bezwen klike sou sou bouton Facebook lan ki di "SIGN IN WITH FACEBOOK". 

ETAP 1

Ale sou www.anmwe.com epi klike sou LOGIN, Oubyen jis ale sou adrès sa a www.social.anmwe.com 

ETAP 2 

Klike sou bouton Facebook lan ki gen koulè ble an ki di "SIGN IN WITH FACEBOOK"

 

 ETAP 3 

Si ou deja LOGIN sou Facebook, gen posibilite pou pa wè Etap 3, sistèm nan ap sote li epi li ap voye'w nan Etap 4 lan. Men si ou pa te LOGIN w'ap bezwen pou ou antre  email ak password Facebook ou, epi klike bouton ble an ki di LOG IN 

 

ETAP 4  

ANMWE! ap mande'w pèmisyon'w pou li ka itilize enfòmasyon Facebook ou, tankou, Non'w, email ou, etc... Klike bouton  "ALLOW" pou kontinye.

 


ETAP 5

 Si ou deja yon manb sou ANMWE! selekte "A MEMBER TO THIS SITE" epi klike NEXT. Men si se pou la premyè fwa ou ap kreye yon kont (account) sou ANMWE! selekte "I AM A NEW USER" epi aksepte ak tèm e kondisyon sit lan, epi klike NEXT

 

 ETAP 6

Kòm ou se yon manb sou ANMWE! ou ap bezwen pou ou verifye sa a. W'ap bezwen pou antre Email oubyen Username  apre sa antre Password ou epi klike bouton LOGIN pou ou kontinye

 

 ETAP 7

Kongratilasyon ANMWE! ou ak Facebook ou lyen ansanm klike CONTINUE pou ka aktive li 

 

 

 

ETAP 8

Pa bliye chak fwa w'ap bezwen login sou ANMWE fò ou klike sou bouton Facebook lan "SIGN IN WITH FACEBOOK

 

 

 

 Mèsi paske ou pran tan pou kreye kont (account) sa sou ANMWE!, Staf ANMWE! an apresye sa anpil, envite zanmi'w, fanmi'w, tout moun ou konnen, Mèsi anpil

Rate this blog entry
Tags: Anmwe
Anmwe Sekou has not set their biography yet

Comments