Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

LOGIN (konekte) sou ANMWE ak Facebook ou Etap pa Etap

Posted by Anmwe Sekou
Anmwe Sekou
Anmwe Sekou has not set their biography yet
User is currently offline
on Wednesday, 14 December 2011 in Guide

Si ou deja yon manb sou ANMWE! ou te Anrejiste ak Facebook ou, oubyen ou deja lyen akawont ANMWE ou ak Facebouk ou, Ebyen konnya ou ka  itilize Facebook pou ou login chack fwa ou vin sou ANMWE. 

Gade ki jan pou ou Lyen akawont ANMWE ou ak Facebook si ou poko fè sa a KLIKE LA

Gade ki jan pou ou anrejistre sou  ANMWE  ak Facebook ou si ou poko yon manb sou ANMWE KLIKE LA

ATANSYON: Si ou lyen ANMWE! ak Facebook ansanm, password ou ap chanje, w'ap bezwen chwazi yon lòt password, e chak fwa ou vin sou ANMWE w'ap bezwen klike sou sou bouton Facebook lan ki di "SIGN IN WITH FACEBOOK". 

ETAP 1

Ale sou www.anmwe.com epi klike sou LOGIN, Oubyen jis ale sou adrès sa a www.social.anmwe.com 

ETAP 2 

Klike sou bouton Facebook lan ki gen koulè ble an ki di "SIGN IN WITH FACEBOOK"

 

 ETAP 3 

Si ou deja LOGIN sou Facebook, gen posibilite pou pa wè Etap 3, sistèm nan ap sote li epi li ap voye'w nan Etap 4 lan. Men si ou pa te LOGIN w'ap bezwen pou ou antre  email ak password Facebook ou, epi klike bouton ble an ki di LOG IN 


ETAP 4 

Klike CONTINUE pou ka LOGIN

 

 ETAP 5 

Pa bliye chak fwa w'ap bezwen LOGIN sou ANMWE fò klike sou bouton Facebook lan ki gen koulè ble an ki di "SIGN IN WITH FACEBOOK"

 

 

Mèsi paske ou se yon manb sou ANMWE!, Staf ANMWE! an apresye sa anpil, envite zanmi'w, fanmi'w, tout moun ou konnen, Mèsi anpil

Rate this blog entry
0 votes
Tags: Anmwe
Anmwe Sekou has not set their biography yet

Comments