Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Pa dekourage

Posted by Alise Beauté Naturelle
Alise Beauté Naturelle
Alise Beauté Naturelle has not set their biography yet
User is currently offline
on Wednesday, 14 December 2011 in Religion

 

 

Dèfwa ou konn ap andire kèk bagay nan viw, wap poze tè ou kesyon "kisa'w fè wap peye? Gen de moman nan vi a, ou rive nan yon pwin kotew santi ou bloke, ou pa konn si se pouw moute ni desann. Moun ou panse ki tap la pou edew, yo tout vire do ba ou. La vi a konn tèlman ap briskilew, ou konn menm anvi tiye tèt ou, paskew panse presanz ou pa gen inpòtan. Map diw pran kouraj nan sa ke wap andire, pa dekourage, konnen ke depi gen souf gen espwa, pwoblèm pa vinn pou rete, yo tou gen pou yo pase. Gen kèk bagay ki konn rivew, ou panse se ou ki pi pa gen chans, Map diw pran kourag paske gen yon moun kap andire yon bagay ki 12 fwa pi mal ke paw la. Dèfwa ou konn gen yon rèv e tout saw fè poul vinn yon realite ou pa kapab, Pa dekourage menm lè yo fèmin mil pòt sou ou, petèt lòt pòt ki swiv la se pòt delivrans ou li ye.

  

Pa gen anyen ki imposib nan vi a, pran egzanp sou Moses devan la mè rouj, Li pat dekouraje, Li te konnen e kwè ke BonDye pa tap kitel nan rout. Kelke swa sa kap boulvèsew la , yon pwoblèm, oubyen yon chay ki trò lou, kote fanmi, zanmi paka ede'w. Nan moman sa yo fè Jezi konfyans paske li pap janm fèw ront Lap toujou baw victwa. Menm siw preske pedi espwa, akoz de yon maladi, pwoblèm finance, pwoblèm fanmi ect......kinbé la pa dekourage fè Jezi konfyans zanmim.

Yo toujou di BonDye pa bay pènn san sekou, BonDye wè tout sa wap andire yo et lap travay sou dosyew la. Minm si jodia a pa bon ditou, kèw ka pab brize, nanm ou kap byen atriste, lespriw boulvèse, kòw paralize, Kenbe fèm paske demin ka jou delivrans ou, PA DEKOURAGE.

 

Rate this blog entry
Tags: Anmwe, Haiti
Alise Beauté Naturelle has not set their biography yet

Comments