Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Sispann viv pou societe, viv pou tèt ou

Posted by Alise Beauté Naturelle
Alise Beauté Naturelle
Alise Beauté Naturelle has not set their biography yet
User is currently offline
on Wednesday, 28 December 2011 in Opinion

Konbyen fwa ou pral nan yon maryaj, yon fèt, antèman ect, epiw gen yon rad nan closèt ou ou ta byen renmen mete, men dèskew pa vle yon moun ki wèw ak rad la deja wèw ankò, oubyen dèskew tande zanmiw pral achte rad nèf, wal depanse kòb nan yon rad nèf tou ak yon kòb ke ou pa menm genyen, wal fè kredi pouw te ka fè de twa moun plezi pou yon sware, epi yo pat menm wèw ale wè pou yo ta bòw yon ti konpliman. Lè tout bagay fini ou oblige al fè over time, oubyen al prete nan men moun pouw ka peye kredi, yon kredi ki pat nesesè ditou.

Konbyen fwa ou rete nan yon relasyon, dèskew pa vle moun baw non, di wap pase tròp moun, diw pye lejè, so ou reziyew rete ladan malgre wap soufri e kriye tout lasint jounen. Anpil moun legliz sitou ret nan yon maryaj kote tansyon prèske tiye yo, tèlman mari/madanm ap fè yo pase mizè men yo rete ladan pou pastè, societe e paske yo pa vle moun legliz pale yo mal, yo marye sèlman lè yo nan la ri men andedan kay la se chien manje chien, youn pa vle wè lòt. alò ou pa vle divòse pouw ka ale nan paradi lèw mouri, men wap viv nan lanfè, ki sans bagay sa genyen mezanmi.

Anpil moun pran bill ki tròp pou yo, yap kouri gwo machin ak non yo pa menm ka pwononse, men grosè kay yo, men yo pa menm ka fè 2hr èd tan dòmi la dann, se de twa job yo oblije al fè pou yo ka peyel, Tout sa pou moun ka pran yo pou gro moun, pou moun ka rele yo dyaspora. Li pap fasil pou youn moun konsa rive nan vi a, yap toujou travay di san yo pa rekòlte, tout ap pase nan fè gran chire.

Mezanmi sispann viv pou societe a, sa pap itil ou anyen, se ou ki pral soufri e peye konsekans la pi devan pou kont ou, societe a sèlman la, pou kritike, pale mal, longe dwèt, siw tonbe malad, oubyen siw gen yon pwoblem yo youn pap regle anyen pou ou. pa al detwi viw pandan wap eseye fè moun ki pa impòtan plezi. Viv pou tèt ou, pran desizyon kap bon pou ou, pa fatigew de sa moun ap di de ou, dayè se sèl pale yo ka pale, kite yo pale, padan wap viv ere.

 

 

 

 

 

Rate this blog entry
Tags: Untagged
Alise Beauté Naturelle has not set their biography yet

Comments