Anmwe! Boulva

Freedom of Expression

Gen moun k'ap plenyen paske l'ap mache bwate, gen lòt ki paka menn bwate paske 2 pye l kase

Posted by Rele Anmwe
Rele Anmwe
http://www.anmwe.com/social/index.php/videos-top/Rele.Anmwe/video/19-lochard-rem
User is currently offline
on Tuesday, 03 January 2012 in Poetry

Ou bezwen solèy, se lapli k tonbe, ou bezwen lapli, se solèy ou trouve, ke w'ap viv anba kay pay oubyen kay tòl, bèl mezon pa vle di vi'w asire, malerèz ap plenyen, pagen dekwa a manje, timoun paka al lekòl, o Jezi! Ane se dlo nan je. Gran nèg ap penpennen se sa tout malerèz panse, poutan vrè richès la se nan ou menm li ye. Gen moun ki gen lajan poutan vi yo pa an sante, yo sou bèl oto, a wi se vre, tonnèboule, si'w te konnen, ou patap kouri akize, gen sa k pote linèt nwè jis pou moun pa wè tristès ki kaye nan zye'l, menm lè y'ap ri fò oubyen ap bay bèl souri, andedan se yon gwo sitèn ki debode... 

Pagen moun ki pagen yon pwoblèm ke l'ap afronte, gen moun, pwoblèm li se pans li ki tèlman gwo li fin anraje, gen lòt se mèg li trò mèg, li paka fè konkou ak zepeng paske l'ap gentan pèdi depi sou premye lage. Gen moun k'ap plenyen paske l'ap mache bwate, gen lòt ki paka menn mache bwate paske 2 pye l kase. Pou gran nèg, pwoblèm malerèz se nan grennen anpil pitit ke l konnen trè byen li pap ka okipe, pou malerèz, pwoblèm gran nèg se nan posede tout sa k gen nan le mond, men yo trò peng pou fè la charite. Vle pa vle nou tout gen yon pwoblèm n'ap afronte, ke w pote pa w la sou tèt, ke w pote pa w la sou zepòl, se yon pwoblem ou ta renmen senplifye... 

Gen gran nèg ki ta renmen nan pozisyon yon malerèz jis pou l ka fè yon timoun, men podyab, se adopte li oblije al adopte, gen malerèz ki ta renmen nan plas gran nèg jis pou l te ka posede le mond tout antye, men ti kè l tro sansib, li pap ka wè yon timoun ap kriye, ni wè yon vwazen ap mande la charite sou chimen pou li pa kouri vini ede...  
 

 

 

Rate this blog entry

Comments