Anmwe! Deba

Diskite Ansanm

 • Discussions
  Discussions
  Lists all discussions that are created on the site.
 • Tags
  Tags
  View tags that are created on the site and filter discussions by tags.
 • Categories
  Categories
  View categories that are created for the site and filter discussions by categories.
Anmwe Sekou on Friday, February 17 2012, 09:50 PM

Vote pou zanmi ou kòm Catherine Flon oubyen Jean J Dessalines pou 2012 Haitian flag day contest g2

0
Vote pou zanmi'w genyen konkou sa pou li gen chans patisipe nan plizyè evènman ki gen pou fèt nan weekend 18 Me 2012. Nou ap chèche 2 moun ki pou genyen, yon fi ak yon gason. Fi ki genyen an ap gen kòm tit Catherine Flon, e gason ap gen tit Jean J Dessalines.

To vote go to the bottom of the page. Pou ou vote ale anba paj la

A2002 Widee Smilee Luctama

http://www.anmwe.com/social/images/easyblog_images/42/Hatian_flag_day_contest/widdee-smilee-luctama.jpg

A2001 Djouno Jules

http://www.anmwe.com/social/images/easyblog_images/42/Hatian_flag_day_contest/djouno-jules.jpg

A2003 D'jeenay Beah

http://www.anmwe.com/social/images/easyblog_images/42/Hatian_flag_day_contest/djeenay-beah.jpg

A2004 Johnia Osias

http://www.anmwe.com/social/images/easyblog_images/42/Hatian_flag_day_contest/johnia-osias.jpg

A2005 Le Mark N'Ley Simon

http://www.anmwe.com/social/images/easyblog_images/42/Hatian_flag_day_contest/le mark nley simon.jpg

Remember for you to have a chance to win, you must send your friend to come vote for you. Sonje si pou ou genyen ou dwe voye zanmi'w vin vote pou ou

Make sure you have your friends LOGIN on ANMWE.COM for them to vote for you. If you want to vote for some one please login to do so.
Fè zanmi'w KONEKTE sou ANMWE.COM pou yo ka vote pou ou. Si ou vle vote pou yonn nan kontestan sa yo silvouplè LOGIN pou ou ka fè sa.
Resolved
The discussion has been resolved.
 • There is no reply for this discussion yet
 
Your Response
Please login first in order for you to submit comments